Zápis zasedání Komunity 3. 8. 12

1, Otevření pro veřejnost

–          termín stanoven na sobotu 22. 9. od 14,00

–          dojednán hrubý program otevření včetně části pro novináře a starosty

–          rozděleny úkoly jednotlivých členům komunity

–          program se finálně doladí na schůzce komunity 14. 8. od 18, 00

 

Školka

–          stále v řešení, zastupitelstvo se  ještě nevyjádřilo

 

Web – struktura

–          předložen návrh, nejprve se musí projednat na webové skupince