Zápis z jednání komunity 26.7. Zveme na další mimořádnou schůzku komunity příští pátek 3. 8. Hlavním tématem jednání bude příprava otevření prostor centra pro okolní obce a novináře.

Zápis:

Schůze se zúčastnilo 19 občanů.

1, Jednací řád komunity

–          hlasování prostou většinou

–          kdo přijde, ten hlasuje

–          min. 7 občanů

–          zúčastňuje se ten, kdo tady bydlí

–          1x měsíčně schůzka komunity

–          termín vždy poslední čtvrtek v měsíci

–          zápis vždy po schůzce vyvěšen na webu a vývěsce – Bára, Věra

–          body pro jednání na další schůzce pro KC zasílány Věře, 3 dny před schůzkou komunity vyvěšeno  Věrou na vývěsce a Bárou na webu

2, Obecní dozor, pokladník komunity  – zvolena většinou Petra Kadlečková

3. MC – když tu nebude dozor, bude možnost klíče od KC vyzvednout u Věry

– v případě, že tu někdo bude, vyvěsí se vlajka

4. Šikovné ručičky – bude kurz vázání květin 18 – 19. 8

–  kurz vytvoření vlajky KC – připravíme termín

5. Senioři – do 29. 7. vyřešení bedýnek ke gramofonu

6. Kávička a čajíček  – 22.8. první akce, maryáš nebo filmový večer, nutno domluvit

–  Petr K. leták, do 11.8. distribuce do schránek

7. Web – ze všech návrhů vybrána nabídka J. Dobeše – schválen rozpočet na realizaci za 3000 Kč, web vyroben do 1 měsíce od zadání, detaily budou dohodnuty na schůzce webové skupiny

8. Úklid KC – obec – Věra a Petra budou kontrolovat výsledek úklidu.

9. Židličky –  problém s nenavrácením stolů, vyřeší Jirka B.

10. Pronájem  –  Radek N. vypočetl  náklady na provoz KC a to 12.000 Kč/měsíc bez energií, zisk obce je z toho 2000 Kč/měsíc. Všechny částky jsou bez DPH. Tato částka byla doporučena zastupitelstvu pro schválení.

Příště dořešíme návrhy kauce dle informací o pojištění prostoru.

Platby za pronájem:

Akce komunity schvalovány předem i se všemi podmínkami, jako např. vstupné J.

Pronájem pro ostatní:

Cizí                                                             Místní,  Soukromé akce

Měsíc           12.000 Kč

Den                 800 Kč  (kauce  návrh hotovost nebo směnka)               250 Kč

 

11.  Projekt školičky – prezentace Jirka B.

Komunita doporučila obci 12000 Kč/měsíc +energie. Kauci na rok stanovíme dle pojištění, které se ještě řeší.  Jirka B. dá do příští komunity vědět, zda do projektu půjde.

12. Zpravodaj, PR, Medializace –  termín otevření a návrh připraví Bára na příští zasedání komunity

3. 8. – Další mimořádný termín KOMUNITY

KC Zapis 26 7
KC Zapis 26 7
KC_zapis_26_7.pdf
206.2 KiB
720 Downloads
Detaily...

 

KC Zapis 26 7
KC Zapis 26 7
KC_zapis_26_7.pdf
206.2 KiB
720 Downloads
Detaily...