Nájem: 2500,-Kč + energie + správcovství budovy (půjčování klíčů, přebírání

uklizených prostor, … Do žádosti dále stručně napište, co případně můžete jako

správce ještě nabídnout, v případě větších prací budou tyto práce honorovány)

Termín: po domluvě s pronajímatelem, ideálně po rekonstrukci koupelny a dalších

nezbytných oprav cca konec roku

Délka smlouvy: na dobu určitou 1 rok (dohoda o prodloužení nejpozději 2 měsíce

před vypršením doby, v případě spokojenosti není důvod smlouvu neprodloužit)

Prohlídka: 20.10.2011 v 17:30

Podání žádosti: písemně do 1.11.2011 včetně na obecní úřad v zalepené obálce

označené nápisem OBECNÍ BYT

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na Věru Šilarovou, tel.:311361911