O Z N Á M E N Í

o zahájení řízení o územním plánu podle § 52 stavebního zákona a přizvání k veřejnému projednání návrhu změny č.3 Územního plánu Beroun

Městský úřad Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, jako úřad územního plánování dle § 6, odst. 1) písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a pořizovatel územního plánu Beroun oznamuje v souladu s § 52, odst. 1 a 55b odst.2 stavebního zákona, že

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

návrhu změny č.3 Územního plánu Beroun, která se pořizuje zkráceným postupem podle § 55a a 55b stavebního zákona se uskuteční v pondělí 12. dubna 2021 od 15:00 hodin formou videokonference.

Více informací v dokumentu: Veřejné projednávání – videokonference