Obec Koněprusy a Bítov

INFORMACE o konání veřejného zasedání

Obecní úřad Koněprusy v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání, svolaného starostou obce Koněprusy Mgr. Jiřím Bartošem.

Místo konání: Komunitní centrum Koněprusy

Termín: čtvrtek 7. 8. 2014 od 19,00 hodin

 

Návrh programu:

1) Vyřazení jednoho z účastníků výběrového řízení na zhotovitele stavby kanalizace a ČOV

2) Odsouhlasení výjimky v územním plánu Z1-11

3) Vyvěsit záměr na pronájem pozemků – Tetín

4) Vyvěsit záměr na darovací smlouvu na pozemky 640/3,716/3 a 714 se Středočeským krajem

5) Diskuse