Zastupitelstvo obce

starosta – Lukáš Trögler, starosta@koneprusy.cz, tel.: 702 142 535
 
místostarosta – Radek Havlíček, mistostarosta@koneprusy.cz, tel.: 736 653 021
 
zastupitelka a předsedkyně finančního výboru – Jaroslava Čampulová, campulova@koneprusy.cz
 
zastupitelka a předsedkyně kontrolního výboru – Michala Johanidesová, johanidesova@koneprusy.cz
 
zastupitel, kronikář obce a předseda kulturně-sociálního výboru – Libor Kašička, kasicka@koneprusy.cz
 
zastupitel – Jaroslav Preisler, preisler@koneprusy.cz
 
zastupitel – Jan Hofmeister, hofmeister@koneprusy.cz