úřední hodiny

Místostarostka

 středa 9 – 12 hod

 čtvrtek 13 – 18 hod

Starosta       

Duben – říjen            čtvrtek 19 – 20 hod

Listopad – březen    čtvrtek 18 – 19 hod

V případě změn úředních hodin nebo nepřítomnosti budou tyto informace uvedeny na elektronické úřední desce i na pevné úřední desce obcí Koněprusy a Bítov.