úřad obce

Starosta: Radek Havlíček,  e-mail: starosta@koneprusy.cz , tel: 724 180 871

Místostarostka: Stanislava Králová,  e-mail: obeckoneprusy@koneprusy.cz , tel: 775 343 852

Zastupitel obce a předseda stavebního výboru: Miroslav Sudík, e-mail: sudik@koneprusy.cz

Zastupitelka obce a předsedkyně kulturně-sociálního a kontrolního výboru: Jaroslava Čampulová, e-mail: campulova@koneprusy.cz

Zastupitel obce a předseda finančního výboru: Ing. Petr Kadleček, e-mail: kadlecek@koneprusy.cz

Předseda výboru strategického rozvoje obce:  Radek Havlíček – starosta obce