V sobotu 6. dubna uklízíme naše obce v rámci akce Ukliďme Česko. 
Sraz v 9,30 h. před budovou školy v Koněprusích. S sebou dobrou náladu, pracovní rukavice a pytle dodá obec. 
Po akci si opečeme špekáčky.
Kontejnery na směsný velkoobjemový odpad budou připraveny jako obvykle před školou v Koněprusích a u zastávky na Bítově. Do kontejnerů nepatří biologický a nebezpečný odpad! Elektroodpad a kovy můžete odevzdat u OÚ.
Biologický odpad je možné odvézt mezi 9 – 11 a 14 – 16 hod. na zahradu paní Muškové.