V měsíci dubnu se uskutečnil tradiční jarní úklid našich obcí a jejich okolí. Všem zúčastněným patří velký dík! Jelikož svými činy dávají najevo, že jim není lhostejné místo ve kterém žijí a působí. Dále děkujeme zejména bítovským, kteří se rok od roku zúčastňují ve stále větším počtu.