Úklid obce proběhne v sobotu 8. dubna od 9:00 hod. Sraz před školou. Rukavice a  pytle k dispozici.
Uklízet se bude po celé obci. Bioodpad odvážejte na zahradu p. Muškové od 10 do 16 hod.

Do přistavených kontejnerů nepatří bioodpad, elektroodpad ani nebezpečný odpad.

Děkujeme