Pojďme společně uklidit v obci Koněprusy a Bítov a okolo silnic!Sraz bude 9,30 hod. před budovou školy v Koněprusích. Rukavice a pytle na odpad budou k dispozici. Kontejner na odpad bude přistaven před školou v Koněprusích a k zastávce v Bítově.
Upozornění: do přistavených kontejnerů nepatří bio, elektro a nebezpečný odpad!
Bio odpad můžete 7.4.2018 od 9,30 – 11,30 hod odvézt na zahradu p. Muškové.