My tři králové…
Prvních čtrnáct dní nového roku proběhlo pro Farní charitu ve znamení Tříkrálové sbírky, která je největší dobrovolnickou sbírkou. Zvláštní poděkování patří Hance Hofmeisterové, která sbírku v Koněprusích zorganizovala. Poděkování patří i všem, co otevřeli svá srdce a dlaně a přispěli jakoukoliv částkou na potřebné. Za Koněprusy a Bítov se podařilo vybrat krásnou částku 7 474,-Kč. Celkový obnos vybraný na Berounsku převýšil loňský rekord a vyšplhal se na neuvěřitelných 162 829,- Kč. Vybrané peníze půjdou na podporu seniorů – klientů Pečovatelské služby Charity Beroun.

Tereza Houšková
FCH Beroun