SDH Koněprusy

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

velitel jednotky: Jaroslav Preisler

 e-mail:  SDHKoneprusy@seznam.cz

Hasičské slavnosti –– oslava 100. výročí vzniku SDH na Bítově

a 110 výročí vzniku SDH v Koněprusích, 

kterou  plánovalo kromě hasičů i zastupitelstvo obce  déle nežli rok,

předcházely  velké přípravy.

 

S přípravami jsme začali již na podzim a to úpravou okolí  Hasičské zbrojnice v Koněprusích, a pokračovali jsme na jaře opravami hřbitovní zdi,  autobusových čekáren, úklidem a údržbou dětského hřiště  a  opravou hasičské zbrojnice na Bítově.

Největším problémem se ukázalo být sekání trávy. Stálého zaměstnance na údržbu zeleně obec nemá,  ani brigádně se zatím  nikdo nepřihlásil, a tak jsme přivítali službu firmy Kocmich, která v rekordním čase obec velmi  pečlivě  posekala  a s pomocí  hasičů uklidila veškerou trávu.  Problémem opět bylo domluvit  se  s některými spoluobčany, kteří neoprávněně a dlouhodobě  parkují na obecních a zelených plochách,  aby svá vozidla alespoň na  dobu sekání  odstranili.  Ale i to se nějak podařilo a obec zahájila slavnost v celé kráse. Nechci popisovat průběh oslav, o tom si budou psát hasiči sami. Chtěla jsem jen ještě jednou za celé zastupitelstvo ocenit  úsilí  hasičů, které přípravám i  průběhu oslav věnovali. Ani  pan senátor Oberfalzer, který se oslav zúčastnil,   se netajil chválou.

Budeme se těšit na další oslavy, snad se za deset let opět vydaří.

                              

 

 Oslavy v obci

 

 Dne 24.5.2008 se v obci Koněprusy a Bítov konaly oslavy u příležitosti 110 let od založení SDH Koněprusy a vzpomínáme na  100 let od založení SDH Bítov.

 

Po mnoha měsících příprav, které předcházely těmto oslavám, se začali podle programu od 9.00 hod ráno sjíždět první hosté nejen z okolních sborů.

 

Celkem se do knihy zapsalo 136 hostů. Ve slunečném počasí jsme se přesunuli do obce Bítov, kde před hasičskou zbrojnicí začal oficiální program oslav. Přivítání hostů a všech přítomných a projevu se ujal starosta našeho sboru Ing. Vlastislav Fiřt.

 

Vše bylo proloženo hudbou kapely pana Tučka z Litně. Na závěr byla přivezena opravená koňská stříkačka z roku 1908 SDH Bítov. V průvodu za doprovodu hudby jsme se přesunuli k památníku padlých v Koněprusích, kde po položení věnce a uctění památky následoval projev pana senátora Oberfalzera. Odtud jsme se všichni přesunuli do prostor u místní školy, kde se všichni s chutí občerstvili u stánku pana Podlahy z Restaurace na Knížecí.

 

Po projevu starostky obce Mgr. Bc. Věry Sklenářové a dalších významných hostů na slavnostní schůzi, která se konala v místní Obecné škole, následoval oběd. Po celou dobu oslav byla k vidění před budovou školy výstava nejen historické, ale i současné požární techniky několika požárních sborů. V zasedací místnosti bylo možné shlédnout  výstavu dokumentů a fotografií od historie po současnost včetně několika historických relikvií. Pro děti byl na dětském hřišti připraven skákací nafukovací hrad.

 

V odpoledním programu se na místním hřišti u rybníka uskutečnila okrsková soutěž. Nejdříve štafeta 4×100 metrů, po které následoval požární útok. Obě soutěžní družstva našeho sboru jak ženy, tak muži, po vynikajícím sportovním výkonu soutěž vyhrála.

 

 

 

Vyhlášení výsledků s předáním pohárů a diplomů se uskutečnilo ve škole, kde od 20:00 hod. začala taneční zábava s hudební skupinou Gama, která celodenní program zakončila.

 

Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se jakoukoli měrou podíleli na přípravách a na průběhu oslav v naší obci.

      Za SDH Koněprusy 

 

                                                                                                  Preisler Jaroslav –velitel  jednotky