Chci mít Brdy mezi Vltavou a Berounkou čisté

Mgr. Jan Marek se výběrem z 15 kandidátů stal ředitelem společnosti POBERO s.r.o. založené obcemi Dolní Berounky za účelem komplexního řešení jejich odpadového hospodářství. Nová společnost začne svážet odpady letos od 1. července.

Proč se podle Vás obce spojily?
Hlavním důvodem nově vznikajících komunálních společností je, že v roce 2030 skončí likvidace odpadů formou skládkování a již nyní se výrazně zvyšují poplatky za ukládání odpadů na skládky. Proto se obce snaží mít množství vyprodukovaného odpadu pod kontrolou, čemuž velké nadnárodní odpadové společnosti bránily. Zdráhaly se např. odpady vážit z důvodu, že vyjde najevo manipulace s tunami čistě v jejich prospěch.

Ambicí odpadových společností vlastněných obcemi je zlepšit systém svozu a nakládání s odpady, aby byl ekonomicky co nejúspornější a provozně co nejefektivnější.

Máte bohaté zkušenosti s odpadovými společnostmi
Už před 25 lety se obce kolem Dobříše postavily proti plánovanému zdražování nadnárodní korporace a založily vlastní odpadářskou společnost DOKAS. Jako student hledající uplatnění v civilní službě jsem po ukončení vysoké školy nastoupil v roce 2000 do DOKASu. Začínal jsem úplně „od píky“ na údržbě, „točil jsem popelnice“, asfaltoval, sekal trávu. Po třech měsících jsem se stal vedoucím údržby komunikací a provozu a potom jsem odešel na manažerskou pozici do nadnárodní odpadářské společnosti Remondis a následně AVE. Odtud jsem se vrátil do DOKASu, kde jsem byl 11 let jednatelem a výkonným ředitelem. V roce 2021 jsem se stal výkonným ředitelem Brdské odpadářské společnosti, s.r.o. (BOS) vlastněné obcemi mníšeckého regionu, kde působím nadále.

Jak došlo ke spolupráci s regionem Dolní Berounka?
Oslovil mne Petr Weber, místostarosta Karlštejna. Zkušenost s našimi dobříšskými aktivitami měla i vaše paní starostka, Bára Tesařová, která se před dvěma lety přijela inspirovat na sběrný dvůr v Dobříši. Již dříve jsem chtěl, aby se ve svozu a nakládání s odpady propojovaly obce na obou stranách Brd. Jsem proto velmi rád, že vzniklo memorandum o spolupráci mezi svazky mníšeckého a poberounského regionu.

Vaše osobní motivace?
Mám rád, když vzniká něco nového. Je to příležitost, jak věci dělat lépe, než se dělaly dříve. Nechci být zahlcen provozní slepotou, nezůstávat v zaběhlých kolejích, kdy nevidím to, co může fungovat i lépe.
Tahle práce mi navíc dává smysl. Starostové chtějí to samé, co já – být ekonomicky efektivnější, a přitom vychovávat lidi k ekologickému smýšlení. Na rozdíl od nadnárodních korporací, které mají za cíl jen vlastní ekonomický prospěch, bez vztahu k regionu a lidem, kteří v něm žijí.

A Váš vztah k regionu?
Pocházím z Dobříše, žil jsem s rodinou několik let v Mníšku a vrátil se zpět na Dobříš. Tím, že se starám o prostředí kolem sebe, splácím dluh za hezké dětství, které jsem zde prožil. Nedávno jsem navštívil nedaleký dům Karla Čapka na Strži. Čapek vnímal celé Podbrdsko mezi Vltavou a Berounkou jako jeden kraj. S tím souzním. Kopce nejsou překážkou, naopak krajinu spojují. Navíc krásný výhled do krajiny na jednu i na druhou stranu umožňuje nadhled.

Vraťme se chvíli na zem. Slyšela jsem, že do svozu se zapojujete i Vy osobně?
Nejsem úplně typ kancelářského člověka a mám rád, když si můžu sáhnout na něco, o čem se bavím. Já se popelnic nebojím, nemám problém převléknout se do montérek a svážet sám.

Jste na zemi i co se týče propojení ekologie a ekonomie?
Vystudoval jsem učitelství, obor dějepis-společenské vědy. Ekologii vnímá každý jinak. Někdo jako matku přírodu, jiný jako hledání souladu člověka s přírodou. Pro mne je ekologie duchovno, moderní způsob víry. S pokorou se staráte o krajinu, kterou máte zapůjčenou a musíte ji odevzdat dalším generacím. Ekonomie znamená být efektivní tady a teď a rovnovážné propojení ekonomiky a ekologie přináší výhody lidem, kteří žijí v současnosti i budoucím generacím. Pokud je něco ekonomicky výhodné, ale zároveň ekologické, pak je to etické.

Oslovujete především místní jako potenciální zaměstnance?
Ano. Nejen odpady by měli řešit lidé, kteří jsou zde zasazeni a mají k našemu kraji vztah, vrátit se k tradičnímu masarykovskému hospodaření v regionech. To nelze docílit smluvně. Globální ekonomika dle mého názoru příliš zasahuje do regionálních měřítek. Co je nejlevnější, nemusí být pro region nejekonomičtější.

Co dělá ředitel odpadové společnosti ve volném čase?
Mám rodinu a oblíbené kolektivní sporty – hokej, fotbal i pivko, co k tomu patří. Potřebuji se hýbat, lezu po horách, jezdím na kole, hraji badminton atd. Se zálibou vyvětrám svoji Černou perlu – Harley-Davidson, miluji i chvíle s přáteli na jachtě.  Jsem aktivní muzikant, hraji na kytaru, s kamarády máme rockovou kapelu MUDr. Faker, což bych volně přeložil jako Doktor Balamutič. Když býval čas, organizoval jsem letní kina nebo rockové koncerty, ale v současné době řeším celé dny jen odpady.

Přejeme hodně zdaru ve Vaší práci a těšíme se na koncert v kraji Dolní Berounky 😊

Markéta Huplíková, místostarostka, Lety

Citát

„Mám rád, když vzniká něco nového. Je to příležitost, jak věci dělat lépe, než se dělaly dříve.