Pronájem prostor


Prosíme všechny pronajímatele o dodržování Provozního řádu školy. Děkujeme.

Prostory Komunitního centra a Sálu s přísálím