Zveme Vás na Entomologickou exkurzi v sobotu 16. 6. 2018 od 9:20, sraz na nádraží v Karlštejně.
Trasa dlouhá cca 6 km povede z Karlštejna přes zdejší stepní biotopy do Srbska (viz mapová příloha). Cestou budou prezentováni vodní bezobratlí a stepní a lesní hmyzí fauna.
Exkurzí Vás provedou David Král, David Sommer a Lucie Hrůzová.
V případě dotazů pište na email entospol@gmail.com nebo lucie.hruzova@nature.cz.

Plakát i s mapou ke stažení: Plakát a mapa