INFORMACE o konání zasedání zastupitelstva obce:

Obecní úřad Koněprusy v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce, svolaného starostou obce Koněprusy Radkem Havlíčkem.

Místo konání: Komunitní centrum Koněprusy

Termín: úterý 5. 1. 2016 od 19,00 hodin

Návrh programu:
1) Elcos Group s.r.o. – příkazní smlouva na obstarání žádosti o vodovodní
2) Elcos Group s.r.o. – příkazní smlouva na zhotovení monitorovacích zpráv po dobu 10 let na kanalizaci
3) Sklad střeliva v objektu VČS
4) Vodovody a kanalizace Beroun – smlouva na vypracování faktur za vodné a stočné a za vyhotovení smluv pro odběratele
5) Výběr projektanta stavby automatické stanice a úpravny vody
6) Odsouhlasení procentuelní výše spoluúčasti obce při podání žádosti o dotaci na vodovodní přípojky

Vyvěšeno na úřední desce: 28. 12. 2015