Obec Koněprusy a Bítov

INFORMACE o konání veřejného zasedání

Obecní úřad Koněprusy v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání, svolaného starostou obce Koněprusy Radkem Havlíčkem.

Místo konání: Komunitní centrum Koněprusy

Termín: čtvrtek 4. 6. 2015 od 19,00 hodin

 

Návrh programu:

1, Schválení Závěrečného účtu za rok 2014

2, Schválení účetní závěrky za rok 2014

3, Schválení rozpočtového opatření

4, Zmocnění starosty k provádění rozpočtových opatření

5, Schválení smlouvy s Energon Dobříš na věcné břemeno na sloup pro ČEZ na pozemku 658/1

6, Odsouhlasení zhotovitele na zhotovení šachtice

7, Schválení smlouvy na provádění TDI na vodovod

8, Schválení smlouvy na BOZP

9, Schválení smlouvy na vybudování přípojek vody a splaškové kanalizace – Lesostavby Beroun s.r.o.