Obec Koněprusy a Bítov

Informace o konání zasedání zastupitelstva obce

Obecní úřad Koněprusy v souladu s ustanovením §93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce, svolaného starostou obce Koněprusy Radkem Havlíčkem

Místo konání: Komunitní centrum Koněprusy
Termín: úterý 31. 1. 2017 od 20,00 hodin

Návrh programu:
1. Rozpočtové opatření č. 1/2017
2. Změna předsedy Kulturního výboru
3. Diskuze