INFORMACE o konání veřejného zasedání
Obecní úřad Koněprusy v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání, svolaného 
starostou obce Koněprusy Radkem Havlíčkem.

Místo konání: Komunitní centrum Koněprusy
Termín: čtvrtek 26. 2. 2015 od 19,00 hodin

Návrh programu: 
1) Schválení příkazní smlouvy s firmou ELCOS GROUP s.r.o. na realizaci 
projektu „Koněprusy vodovod II. etapa“

2) Schválení příkazní smlouvy s firmou ELCOS GROUP s.r.o. na realizaci 
projektu „Koněprusy – homogenizace komunikace po výstavbě“

3) Schválení příkazní smlouvy s firmou ELCOS GROUP s.r.o. na realizaci 
Jednací řízení bez uveřejnění (JŘBU) – I.etapa

4) Schválení kupní smlouvy  s firmou Energon Dobříš s.r.o. na pozemek 
p.č.339/9 pro ČEZ Distribuce a.s.

5) Výběr provozovatele kanalizace a vodovodu

6)Diskuse