Obec Koněprusy a Bítov
INFORMACE O KONÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Obecní úřad Koněprusy v souladu s ustanovením §93 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce, svolaného starostou obce Radkem Havlíčkem.

Místo konání: Komunitní centrum (budova školy) Koněprusy
Termín: čtvrtek 22.9.2016 od 19 hod

Návrh programu:

  1. Schválení vzoru veřejnoprávní smlouvy pro vodohospodářskou infrastrukturu k projektu Vodovod I. pro přijetí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje
  2. Schválení darovací smlouvy Sboru dobrovolných hasičů Koněprusy