Obec Koněprusy a Bítov

Informace o konání zasedání zastupitelstva obce

Obecní úřad Koněprusy v souladu s ustanovením §93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce, svolaného starostou obce Koněprusy Radkem Havlíčkem

Místo konání: Komunitní centrum Koněprusy

Termín:   čtvrtek  22. 12. 2016 od 19,00 hodin

Návrh programu:

  • Revokace rozpočtu 2016
  • Rozpočtové opatření č. 9/2016
  • Návrh rozpočtu 2017
  • Změna člena zastupitelstva
  • Schválení inventarizačního plánu a komise
  • Schválení smluv: Conte – dodávka plynu, O dílo – vedení administrativy obce, Zdibe – uložení na skládce, Alis – moduly software KEO4
  • Diskuze