Obec Koněprusy a Bítov

INFORMACE o konání veřejného zasedání

Obecní úřad Koněprusy v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání, svolaného starostou obce Koněprusy Radkem Havlíčkem.

Místo konání: Komunitní centrum Koněprusy

Termín: čtvrtek 20. 8. 2015 od 20,00 hodin

Návrh programu:

1) Odsouhlasení výběrového řízení na poskytovatele bankovního úvěru

2) Jednací řád

Vyvěšeno na úřední desce: 13. 8. 2015