Obec Koněprusy a Bítov

INFORMACE o konání zasedání zastupitelstva obce

Obecní úřad Koněprusy v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce, svolaného starostou obce Koněprusy Radkem Havlíčkem.

Místo konání: Komunitní centrum Koněprusy

Termín: čtvrtek 17. 12. 2015 od 19,00 hodin

Návrh programu:

1) Kupní smlouvu s firmou Energon Dobříš s.r.o. na pozemek p. č. 339/9 pro ČEZ Distribuci a.s. na 65m2 za cenu 32 500,- Kč

2) Dodatek smlouvy na pronájem s p. Červenkou

3) Zahájení inventury majetku obce za rok 2015

4) Schválení návrhu rozpočtu na rok 2016

5) Výběr projektanta stavby automatické stanice a úpravny vody

6) Diskuse