Obec Koněprusy a Bítov
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce

Obecní úřad Koněprusy v souladu s ustanovením §93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce, svolaného starostou obce Koněprusy Radkem Havlíčkem

Místo konání: Komunitní centrum Koněprusy
Termín:   čtvrtek  10. 11. 2016 od 19,00 hodin

Návrh programu:

  1. Vyhláška o nočním klidu
  2. Poplatek za vyhledávání informací dle zák č.106/1999 Sb.
  3. Zvýšení ceny za věcné břemeno na 250,-/m
  4. Zvýšení odměny zastupitelům dle doporučení kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje
  5. Rozpočtové opatření č. 6