Obec Koněprusy a Bítov

INFORMACE o konání veřejného zasedání

Obecní úřad Koněprusy v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání, svolaného starostou obce Koněprusy Radkem Havlíčkem.

Místo konání: Komunitní centrum Koněprusy
Termín: čtvrtek 16. 7. 2015 od 20,00 hodin

 

Návrh programu:

1) Odsouhlasení cenových nabídek firmy PROJEKT IV s.r.o.

2) Odsouhlasení smlouvy s firmou Daniel Molt na zhotovení studny

3) Informace o svozu bio odpadu

4) Vyhlášení záměru na výběrové řízení obsluhy ČOV

5) Diskuse