Obec Koněprusy a Bítov

Informace o konání zasedání zastupitelstva obce
Obecní úřad Koněprusy v souladu s ustanovením §93 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje
o konání zasedání zastupitelstva obce, svolaného starostou obce
Koněprusy Radkem Havlíčkem

Místo konání: Komunitní centrum Koněprusy
Termín: čtvrtek 16. 6. 2016 od 20,00 hodin

Návrh programu:
1. Schválení Závěrečného účtu obce a účetní závěrky za rok 2015
2. Schválení příspěvku hasičům na provoz klubovny
3. Schválení záměru na nákup pozemků
4. Schválení vzoru smlouvy na vodohospodářskou infrastrukturu
5. Schválení rozpočtového opatření č. 3
6. Schválení kalkulace stočného
7. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

na pozemku č. 22 – Bítov