Kulturní výbor při OÚ Koněprusy si Vás dovoluje pozvat na PALEONTOLOGICKOU VYCHÁZKU do okolí Koněprus, která se uskuteční v neděli 12. května 2019.
Sraz účastníků bude v 8:30 hodin ráno na koněpruské návsi u kapličky.
Návrat okolo 13:00 tamtéž.
Při této akci, navazující na předešlé besedy o geologické minulosti koněpruské oblasti, nám zasvěceným průvodcem bude opět paleontolog MČK Beroun Mgr. Štěpán Rak ml. a budeme mít možnost nejen se přímo v terénu dozvědět něco zajímavého o místních paleontologických lokalitách, ale také si sami najít nějakou pěknou zkamenělinu.
Trasa mírné obtížnosti bude vedena převážně po lesních cestách a pěšinách v délce cca. 7 km.
Doporučené vybavení pro sběr zkamenělin: kladivo (stačí obyčejné), ochranné rukavice, papír na zabalení nálezů (aby se o sebe navzájem neponičily), a kdo chce tak ochranné brýle.
Pohyb účastníků vycházky v terénu a zejména na paleontologických lokalitách je na jejich vlastní nebezpečí a za děti zodpovídají po celou dobu akce jejich rodiče!
Na akci budou pořizovány fotografie za účelem případné propagace obce.