Koněprusy

Vesnička v srdci Českého krasu

Obec Koněprusy je malá vesnička ležící v chráněné krajinné oblasti Český kras, na úpatí kopce Zlatý Kůň.

První nepřímou zprávu o existenci osady, ležící necelých 5 km od Berouna nalézáme v přídomku domácího vladyckého rodu Sudík z Koněprus již v roce 1391. Jméno obce je dnes spojeno především se známými Koněpruskými jeskyněmi, objevenými v roce 1950. Z archeologických nálezů proslula padělatelna mincí z let 1460-70, podobně jako četné nálezy ze starší doby kamenné. V obci samotné nejsou evidovány pozoruhodnější historické památky, památkou místního významu je kaple z 19. století se zvoničkou v průčelí.