Kulturní výbor při OÚ Koněprusy a Spolek Komunitní centrum Koněprusy a Bítov, si dovolují v sobotu 26.3.2022 pozvat všechny malé i velké zájemce o místní historii na krátkou vlastivědnou vycházku:

„Stezkou koněpruského skalníka Toníka“