Vážení spoluobčané,

uvádíme odkaz, kde máte oficiální stanovisko SZÚ ohlední pitné a odpadní vody:

http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/voda/pdf/Stanovisko_NRC_coronaviry_a_pitna_voda.pdf

ohledně potravin:

http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/onemocneni-covid-19-novy-koronavirus-sars-cov-2-je

V ČR máme 5 případů nákazy koronavirem, přesto není důvod k panice a nutnosti se zásobovat potravinami, nebo vodou.  Je potřeba dbát zejména na  základní hygienické návyky, hygienu rukou, nezdržovat se v prostorách s velkým počtem osob.

Součástí jídelníčku by měla být pestrá strava, dostatečný přísun vitamínů.

V případě, že se  občan  vrací z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátsko a Lombardie, je třeba, aby ihned po návratu kontaktoval územní pracoviště KHS Středočeského kraje podle místa svého bydliště.

V případě, že máte obavy o svůj zdravotní stav související s novým koronavirem, je třeba, abyste:
telefonicky kontaktovali buď svého lékaře nebo lékařskou pohotovostní službu, případně místně příslušnou krajskou hygienickou stanici. Tam vám budou sděleny další informace o dalším postupu v závislosti na zjištěných skutečnostech.

Kontakt na Krajskou  hygienickou stanici kvůli koronaviru:

Středočeský kraj – 771 137 070

Praha 9:00 až 20:00 – 773 782 850 nebo 773 782 856

Státní zdravotnický ústav navíc zřídil speciální infolinku a na dvou číslech se můžete dozvědět, jak se dál chovat.

Infolinky Státního zdravotního ústavu:
724 810 106
725 191 367

Další důležité dokumenty:

Usnesení BRK – doporučení

Mimořádné OOP – zákaz vývozu všech respirátorů třídy FFP3 mimo ČR

Přílohy – Co dělat Koronavir

Příloha – Co děláte pokud cestujete z oblastí nákazy koronavirem