OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

  • Do Zastupitelstva Středočeského kraje
  • Do Senátu Parlamentu České republiky

Starosta obce Koněprusy podle § 29 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky se konají:

  • V pátek 7. října 2016 od 14,00 hod do 22,00 hod
  • V sobotu 8. října 2016 od 8,00 hod do 14,00 hod.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 16 je volební místnost v budově Obecního úřadu Koněprusy čp.63

3. V případě konání II.kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:

  • V pátek 14. října 2016 od 14,00 hod do 22,00 hod
  • V sobotu 15. října 2016 od 8,00 hod do 14,00 hod

V Koněprusích 22.9.2016
Radek Havlíček – starosta

Další dokumenty ke stažení:

Jmenovaní zapisovatele okrskové volební komise

Informace o počtech a sídlech volebních okrsků  – Zastupitelstvo

Informace o počtech a sídlech volebních okrsků  – Senát