Květen začínáme Vítáním ptačího zpěvu, hned ve dvou termínech a místech – v Popovicích u Králova Dvora a v Tachlovicích.  Zároveň proběhne i Botanická  exkurze do Radotínského údolí. Následuje jarní entomologická exkurze přes pískovnu nad Srbskem. Poslední květnová akce je tradiční oslava Evropského dne chráněných území (EDCHÚ), která je známá také pod názvem Českým krasem za Hagenem.Veškeré další informace najdete na http://strednicechy.ochranaprirody.cz/akce-akce/ .