Územní rozhodnutí o umístění stavby

Městský úřad Králův Dvůr, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dále jen “stavební zákon”), v územním řízení posoudil podle §...