Přivadeč vody ze Želivky

Přivadeč vody ze Želivky

Vážení spoluobčané (majitelé nemovitostí a pozemků), na základě včerejšího setkání občanů Koněprus a Bítova, kde jsme představili a odůvodnili preferenci výstavby přivaděče vody ze Želivky z vodojemu v Louníně do Koněprus, a kde jsme zároveň představili i možnost...