Výzva k podání žádostí o dotaci (podporu) MAS Karlštejnsko, z.ú., z Integrovaného nástroje (IN) CLLD, Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje (SCLLD) 2014–2020 „Via Carolina“, Program rozvoje venkova.

Více informací v přiložených dokumentech:
Výzva
Pozvánka na seminář pro žadatele a příjemce