Vážení spoluobčané (majitelé nemovitostí a pozemků),
na základě včerejšího setkání občanů Koněprus a Bítova, kde jsme představili a odůvodnili preferenci výstavby přivaděče vody ze Želivky z vodojemu v Louníně do Koněprus, a kde jsme zároveň představili i možnost připojení na kanalizaci a vodovod části obce Bítov, si Vás dovolujeme požádat o písemné vyjádření Vašeho rozhodnutí ANO x NE do 30.6.2019,  na otázky v přiloženém dokumentu. Potřebujeme i Váš souhlas se zpracováním osobních dat, což je druhý přiložený dokument.
Občané Bítova mohou k položené otázce připsat i variantu, že preferují pouze stavbu vodovodu. V tomto případě ale upozorňujeme, že na pouhý vodovod není možno bez zajištěného odvádění odpadních vod kanalizací, čerpat dotaci a stavba by se musela financovat z vlastních zdrojů obce resp. úvěru.  Originály vyplněných dokumentů prosím odevzdávejte na OÚ (nebo do poštovní schránky OÚ) nebo pošlete poštou.
Dokumenty k podepsání jsou k dispozici ke stažení níže, můžete je i přijít podepsat přímo na OÚ ve čtvrtek 27.6.2019 od 13 do 18 hod.

Dokumenty ke stažení:

Anketní otázky – přivaděč Koněprusy

Udělení souhlasu se zpracováním osobních dat

 

Děkujeme, že vyjádříte své rozhodnutí a pomůžete tím dalšímu nasměrování života v naší krásné obci.