Český svaz chovatelů Suchomasty pořáda dně 20.1. od 8:00 do 15:00 výstavu drobného zvířectva ve Starém mlýně.