Obec Koněprusy a Bítov

INFORMACE o konání veřejného zasedání

Obecní úřad Koněprusy v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání, svolaného starostou obce Koněprusy Radkem Havlíčkem.

Místo konání: Komunitní centrum Koněprusy
Termín: čtvrtek 29. 10. 2015 od 20,00 hodin

Návrh programu:
1) Odsouhlasení vjezdu na pozemek 345/7 manželů Sklenářových a pozemku 339/40 p. Pavla Sklenáře
2) Zrušení bodu č. 3 Usnesení zastupitelstva obce č. 6/2014 ze dne 30. 9. 2014 o dohodě o poskytnutí příspěvku na komunikaci za školou mezi obcí a majiteli přilehlých pozemků
3) Odsouhlasení pronájmu části pozemku 256/6 na Bítově panu JiřímuČervenkovi
4) Diskuse