Obec Koněprusy a Bítov
INFORMACE o konání veřejného zasedání
Obecní úřad Koněprusy v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání, svolaného starostou obce Koněprusy Radkem Havlíčkem.

Místo konání: Komunitní centrum Koněprusy Termín: čtvrtek 23. 4. 2015 od 19,00 hodin

Návrh programu:
1) Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním spolku
2) Schválení smlouvy o stavbě vodovodu II. etapa
3) Schválení obecně závazné vyhlášky o odpadech
4) Diskuse